Hotline : 0971621116

Địa chỉ : 46 Phố Lụa, TDP Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, HN

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT

Điện thoại: 0971621116

Email: nguyenhoabiolac@gmail.com

Địa chỉ: Số 46 Phố Lụa, TDP Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội